0

જીવું છું જીન્દગી

Posted by Bhushan Thaker on 8:24 AM
જીવું છું જીન્દગીમાં સરફરોશીની અસર રાખી,
કરી છે સૌ મજાઓ મોતની સામે નજર રાખી.

હવે સૂકી ધરામાં પાંગરે છે રેશમી કૂંપળ.
અમે રણમાં લીલાછમ થઇ નજરને તરબતર રાખી.

નથી નડતી હતાશા કે મને આશા-નિરાશાઓ.
અમીરી ને ગરીબીમાં ખુમારી માતબર રાખી.

નનામી પર ચઢેલા ફુલ તો મીઠી નિશાની છે.
સફરમાં જે મળ્યા એ કંટકોની પણ ખબર રાખી.

ગઝલમાં સાચવી રાખી વસંતી બાગની ખુશ્બુ.
ગઝલનો કેફ ઘોળીને મહેકતી પાનખર રાખી.

-ભૂષણ

0 Comments